Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur, hakların gasp edilmesine tepki gösterdi: Hukuk devleti ilkesine aykırı

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. dönem kamu toplusözleşme görüşmeleri sürerken sözleşme kapsamı dışında bırakılan “araştırmacıların” mali ve özlük hakları yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı, 2014 ve 2018 yılında yapılan düzenlemeler ile “araştırmacı” kadrosunda bulunanların taban ve teşvik ek ödeme almalarının önü keserek “sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin toplusözleşmelerde” araştırmacıları kapsam dışında bıraktı.

2011’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK ile de bakanlık bünyesi alıntıdaki “teftiş kurulu başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı, bakanlık müşaviri, daire başkanı, özel kalem müdürü, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, başkan yardımcısı, döner sermaye merkez müdürü, il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü” görevleri yapanların görevleri resen sona erdirilerek bu kişilerin bir gecede kadro ve görev unvanlarını kaybetmelerine neden olundu. Söz konusu görevlerde bulunanların araştırmacı kadrosuna atanmış sayılmalarına karar verildi.

(Derya Uğur)

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, araştırmacı kadrosuna atananların mali ve özlük haklarının gasp edilmesine ilişkin “Devlet memurlarının bir gecede kadro ve unvanlarından yoksun bırakılarak tek bir düzenlemeyle başkaca kadro ve unvanlara atanmaları, üstelik bu yapılırken ‘kazanılmış haklara saygı gösterileceği’ düzenledikten sonra buna ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldırarak ve değiştirerek memurların mağduriyetine sebep olunması, anayasadaki ‘hukuk devleti’ ve ‘hukuki güvenlik’ ilkelerine açıkça aykırıdır” dedi.

‘ÖNCEKİ HAKLARI VERİLSİN’

Aykırılığın giderilmesi için “araştırmacı” kadrosuna atanan kişilerin, bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali ve özlük haklarının tamamından yararlandırılması gerektiğinin altını çizen Uğur, şunları söyledi: “Bu kişilerin, atanma sürecinde kapsam dışında bırakıldıkları mali ve özlük haklarına ilişkin tüm iyileştirmelerden yararlandırılmaları, 7. Dönem toplusözleşme kapsamında ‘sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme’ kapsamına dahil edilmeleri ve ek ödemeleri alabilmelerini talep ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x